Javist Ryla – Ryla Sport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av sports- og fritidsartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Javist Ryla (under stiftelse), oppkjøp av varelager, driftstilbehør og retten til å drive sportsbutikk i lokalene hvor Ryla Sport AS (org.nr. 959 140 804) har drevet sin virksomhet.Meldt til Konkurransetilsynet