JCE Group AB – Captura ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mobile og industrielle IT-løsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

JCE Group AB (svensk org.nr. 556240-1553) erverver 63,87% av aksjene i Captura ASA (org.nr. 989521373)