Jede AB – Kaffeknappen Sverige AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Serveringsautomater og drikkevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.08.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jede AB (svensk org.nr. 556126-5553) erverver de resterende 75% av aksjene i Kaffeknappen Sverige AB (svensk org.nr. 556552-6513)