Jernbaneservice AS og Betonmast Bane AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygging, drift og vedlikehold av sporanlegg, kontaktledningsanlegg, teleanlegg og lavspentanlegg for jernbaneinfrastruktur og noe vei

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jernbaneservice AS (org.nr. 986522387) fusjonerer med Betonmast Bane AS (org.nr. 882720292)