Jernia Invest AS – Jernvaren Lagunen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljhandel i markedene for jernvarer og verktøy, hjem og kjøkken, hage og fritid, farge og interiør, samt lås og beslag

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jernia Invest AS (org.nr. 975 955 737), kjøp av samtlige aksjer i Jernvaren Lagunen AS (org.nr. 936 584 551).Meldt til Konkurransetilsynet