Jessheim Mat AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jessheim Mat AS (org.nr. 988 422 053), overtakelse av varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Jessheim.Meldt til Konkurransetilsynet