Jetpak AS – Borg-Trans AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: godstransport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jetpak AS (org.nr. 982 404 479), oppkjøp av Borg-Trans AS (org.nr. 910 170 759).Meldt til Konkurransetilsynet