JFP Investering II AS – Nye Notabene AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bokhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.11.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

JFP Investering II AS (org.nr. 917972478) erverver 100% av aksjene i Nye Notabene AS (org.nr. 999549551)