JM Hansen AS – Tromsø Elektro AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektrisk installasjonsarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.04.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

JM Hansen AS (org. nr. 995306433) kjøper alle aksjene i Tromsø Elektro AS (org. nr. 950088176)