JM Norge AS – ØIE AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenør- og eiendomsutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.06.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

JM Norge AS (org. nr. 829350122) erverver enekontroll i ØIE AS (org. nr. 961314941). Samtidig erverves felles kontroll i Nitteberg Panorama AS (under stiftelse) og eiendomsretten til tre utviklingseiendommer i Oslo og Akershus