Jobzone Holding AS – Podium AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Undervisning og kursvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jobzone Holding AS (org. nr. 980714535) erverver 52 % av aksjene i Podium AS (org. nr. 984398123)