Joh Johannson Eiendom AS / Strawberry Properties AS – Heimdal-Hotell AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hotellvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.05.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Joh Johannson Eiendom AS (org.nr. 983 522 025) og Strawberry Properties AS (org.nr. 924 210 699) erverver felleskontroll i Heimdal-Hotell AS (org.nr. 957 245 315)