Joh-System AS og Kræmer AS – Kraemer Maritime AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: maritim forsyning og logistikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Joh-System AS (org.nr. 982 081 998) og Kræmer AS (org.nr. 979 984 367), kjøp av henholdsvis 34 og 66 prosent av aksjene i Kraemer Maritime AS (org.nr. 985 220 042).Meldt til Konkurransetilsynet