Johan G Olsen AS – Østraadt Rør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: VA-markedet og trafikksikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Johan G Olsen AS (org.nr. 980 400 689), oppkjøp av Østraadt Rør AS (org.nr. 946 061 719).Meldt til Konkurransetilsynet