Johansen Dagligvare AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Johansen Dagligvare AS (org.nr. 987 859 008), oppkjøp av virksomhet, varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Hunndalen.Meldt til Konkurransetilsynet