John O Borge AS – Storeys of Lancaster AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør av vegg- og gulvprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.03.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

John O Borge AS (org. nr. 885449042) erverver indirekte enekontroll i Storeys of Lancaster AS (org. nr. 916303866)