Johs Olsen Handel AS – WJ Business Partner AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av forbruksvarer til offentlige og private virksomheter i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.06.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Johs Olsen Handel AS (org.nr. 928 487 776) erverver enekontroll i WJ Business Partner AS (org.nr. 924 496 150)