Johs. Ørland og Sønn AS – Protrans AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Johs. Ørland og Sønn AS (org.nr. 917445141), oppkjøp av Protrans AS (org.nr. 976711661