Jonas H Meling AS – Eggprodukter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eggmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jonas H Meling AS (org.nr. 914 250 757), oppkjøp av Eggprodukter AS (org.nr. 945 676 647).Meldt til Konkurransetilsynet