Jordanes AS – Fehmab AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bakerier/kaféer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.04.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Jordanes AS (org.nr. 920 355 285) kjøper 100 % av aksjene i Fehmab AS (org.nr. 916 106 432)