Jørstad AS – Kristiansen & Larsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rørentreprenør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.11.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jørstad AS (org. nr. 988690945) kjøper Kristiansen & Larsen AS (org. 846181202)