Jotne Industrier AS – Hollung AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: vann- og avløpsanlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jotne Industrier AS (org.nr. 858 330 262), oppkjøp av Hollung AS (org.nr. 912 742 504).Meldt til Konkurransetilsynet