Jotobico Holding AS – Prosessventiler AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leveranse og service av ventiler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.04.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jotobico Holding AS (org. nr. 989181734) erverver aksjer i Prosessventiler AS (org. nr. 979398018)