Jøtul AS – Krog Iversen & Co A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av ildsteder til forhandlere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jøtul AS (org.nr. 985 190 569), kjøp av samtlige aksjer i Krog Iversen & Co A/S (dansk CVR-nr. 84- 55-07-28).Meldt til Konkurransetilsynet