Jotunfjell Partners AS – Cosmetic Group AS, dets konkursbo / Vita AS, dets konkursbo / Vita Drift AS, dets konkursbo / CG Trading AS, dets konkursbo / CG Trading Drift AS, dets konkursbo

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kosmetikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.10.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Jotunfjell Partners AS (org.nr. 914 723 485) erverver virksomheten i Vita og Loco-konsernet fra Cosmetic Group AS, dets konkursbo (org.nr. 923 650 091) / Vita AS, dets konkursbo (org.nr. 923 650 121) / Vita Drift AS, dets konkursbo (org.nr. 923 650 571) / CG Trading AS, dets konkursbo (org.nr. 923 650 164) / CG Trading Drift AS, dets konkursbo (org.nr. 923 650 512)