Jotunfjell Partners AS – Elite Foto AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Foto- og bildeprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.03.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Jotunfjell Partners AS (org. nr. 937007396) kjøper 100 % av aksjene i Elite Foto AS (org. nr. 995194864)