Jotunfjell Partners AS – Enklere Liv Holding AS dets konkursbo – Enklere Liv AS dets konkursbo – Mercante AS dets konkursbo

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Varehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.08.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Jotunfjell Partners AS (org.nr. 914723485) erverver virksomheten i Enklere Liv Holding AS dets konkursbo (org.nr. 913269691), Enklere Liv AS dets konkursbo (org.nr. 921298498) og Mercante AS dets konkursbo (org.nr. 921298390)