Jotunfjell Partners AS – Fyllingsdalen Foto AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bildeproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.02.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Jotunfjell Partners AS (org. nr. 937007396) overtar deler av virksomheten i Fyllingsdalen Foto AS (org. nr. 982761093)