Jotunfjell Partners AS – Panorama Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Gullsmed

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.02.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Jotunfjell Partners AS (org.nr. 914723485) erverver all virksomhet i Panorama Gruppen AS (org.nr. 915193496)