J&P Coats Ltd. – A/S Holger Petersen

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for sysaker og utstyr til håndverk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

J&P Coats Ltd. (org.nr. 104998, UK), oppkjøp av A/S Holger Petersen (dansk CVR-nr. 86-77-47-12).Meldt til Konkurransetilsynet