Jula Holding AB – Hööks HoldCo AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sportsutstyr for hester og rytter samt hunder og hundeførere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.01.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Jula Holding AB (org.nr. 556433-2079 Sverige) erverver 100 % av aksjene i Hööks HoldCo AB (org.nr. 556963-0295 Sverige)