K. J. Brusdal AS – Bergen Medikal Engros AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av forbruksvarer som emballasje, kontor- og datarekvisita og catering til offentlig og privat virksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

K. J. Brusdal AS (org.nr. 948 617 919), kjøp av innmaten i Bergen Medikal Engros AS (org.nr. 948 590 727).Meldt til Konkurransetilsynet