Kaffeknappen Sverige AB – Kaffeknappen Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kaffeautomater

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.02.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kaffeknappen Svergie AB (org. nr. 556552-6513, Sverige) erverver kontroll i Kaffeknappen Norge AS (org. nr. 984105509)