Kamic Electronics AB – ElektronikGruppen AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til elektronikkindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.07.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kamic Electronics AB (org. nr. 556852-7393, Sverige) erverver alle aksjene i ElektronikGruppen AB (org. nr. 556072-2547, Sverige)