Karl Kjosavik AS – Emballasje Vest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for forbruksvarer, helsevarer og emballasje

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Karl Kjosavik AS (org.nr. 884 205 662), oppkjøp av Emballasje Vest AS (org.nr. 967 796 336).Meldt til Konkurransetilsynet