Karmøy Stål Industrier AS – Bjørge Offshore AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og montasje av stålkonstruksjoner til bruk i aluminiums- og annen metallindustri, utleie av personell med sveise- og platekompetanse, produksjon av stål- og rørkonstruksjoner til offshoreindustrien, salg av ingeniørtjenester og salg av drifts-, vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter på eksisterende oljeplattformer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Karmøy Stål Industrier AS (org.nr. 913 335 182), kjøp av samtlige aksjer i Bjørge Offshore AS (org.nr. 978 666 442).Meldt til Konkurransetilsynet