Katalysator AS – Brandstad Drift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av herreklær

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.02.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Katalysator AS (org. nr. 974412063) erverver kontroll over Brandstad Drift AS (org. nr. 954945138)