Katalysator AS – Vinestor AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vinimport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.11.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Katalysator AS ( org. nr. 974412063) erverver 100 % av aksjene i Vinestor AS (org. nr. 988780561).