Kataskylift Holding AS – InfoCare AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Installasjon, support og vedlikehold av IT- og teknologiutstyr i bedriftsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Kataskylift Holding AS (org.nr. 921 028 164) erverver samtlige aksjer og således enekontroll i InfoCare AS (org.nr. 898 515 982)