KB Gruppen AS v/Bygg Holdco AS – Selvaag Prosjekt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørtjenester for bygg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.03.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

KB Gruppen AS v/Bygg Holdco AS (org.nr. 825 979 212) erverver 50 % av aksjene i Selvaag Prosjekt AS (org.nr. 994 533 207)