KB Gruppen Kongsvinger AS – BL Entreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygg- og anleggssektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

BL Entreprenør AS (org. nr. 991444106) har inngått avtale med KB Gruppen Kongsvinger AS (org. nr. 913520785) om å gjøre en rettet emisjon for 60 % av aksjene