Keele Oy – Oy Shell AB / AB Svenska Shell

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bensinstasjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.09.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Keele Oy (org. nr. 0815454 – 9, Finland) erverver alle aksjene i Oy Shell AB (org. nr. 0113882 – 9, Finland) og AB Svenska Shell (org. nr. 556011 – 2111, Sverige)