KEIF Norge AS – Drammen Fjordpark ANS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for næringseiendommer i Drammens-området

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

KEIF Norge AS (org.nr. 990 163 952), oppkjøp av Drammen Fjordpark ANS (org.nr. 986 296 867).Meldt til Konkurransetilsynet