KEIF Norge AS – Eiendommmer i Trondheim

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for næringseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

KEIF Norge AS (org.nr. 990 163 952), oppkjøp av eiendommene Vikelvfaret 4, 4a, 4d og 8 til 10 i Trondheim.Meldt til Konkurransetilsynet