Kello AS / Bolstad Fjordbruk AS – AS Fiskekultur

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Oppdrett av laks og ørret

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kello AS (org.nr. 987336501), oppkjøp av AS Fiskekultur (org.nr. 925963232). Bolstad Fjordbruk AS (org.nr. 966451238) vil forestå den videre driften av AS Fiskekultur etter overtagelsen