Kello AS – Vendere Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjøp og salg av fast eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.02.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kello AS (org. nr. 987336501) erverver kontroll over Vendere Eiendom AS (org. nr. 993134155)