Kemira Oyj – Cytec Industries Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for kjemikalier for vannrensing og fellingskjemikalier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kemira Oyj (finsk org.nr. 73937), oppkjøp av Cytec Industries Inc. (New Jersey, USA).Meldt til Konkurransetilsynet