Kemira Oyj – Finnish Chemicals Oy

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utvikling, produksjon og salg av kjemikalier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kemira Oyj (finsk org.nr. 0109823-0), kjøp av samtlige aksjer i Finnish Chemicals Oy (finsk org.nr. 1071600-2).Meldt til Konkurransetilsynet