Kemira Oyj – Verdugt Topco B.V.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for maursyre og markedet for frostmidler til rullebaner på flyplasser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kemira Oyj (finsk org.nr. 0109823-0), kjøp av samtlige aksjer i Verdugt Topco B.V. (org.nr. 34204839, Nederland).Meldt til Konkurransetilsynet