Kentom AS – Nordhav AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: import, eksport og salg av fisk og fiskeprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kentom AS (org.nr. 946 020 729), oppkjøp av en kontrollerende andel av aksjene i Nordhav AS (org.nr. 950 943 769).Meldt til Konkurransetilsynet